Rau Xà lách - Salad

Xà lách thủy canh

41.000₫ - 79.000₫
Xà lách búp
- 12%

Xà lách búp

15.000₫ - 69.000₫ 17.000₫

Xà lách Gai

15.000₫ - 65.000₫
Xà lách Carol
- 10%

Xà lách Carol

19.000₫ - 65.000₫ 21.000₫

Sản phẩm đã xem

zalo