Sản phẩm nổi bật

Cải bẹ xanh Đà Lạt

24.000₫ - 55.000₫
Củ cải cắt sợi muối tươi
- 12%

Củ cải cắt sợi muối tươi

15.000₫ - 55.000₫ 17.000₫

Măng luộc

14.000₫ - 65.000₫

Măng chua

14.000₫ - 65.000₫

Nấm mối đen

37.000₫ - 310.000₫
Bí Đao Xanh
- 21%

Bí Đao Xanh

18.000₫ - 31.000₫ 39.000₫
Bí đỏ Hồ Lô
- 22%

Bí đỏ Hồ Lô

28.000₫ - 35.000₫ 45.000₫
Bí Ngòi xanh
- 25%

Bí Ngòi xanh

15.000₫ - 41.000₫ 55.000₫
Quả Bầu
- 27%

Quả Bầu

18.000₫ - 33.000₫ 45.000₫

Cải ngọt

18.000₫ - 35.000₫

Cải Sậy

17.000₫ - 120.000₫

Cải thìa

18.000₫ - 35.000₫

Cải xanh

18.000₫ - 35.000₫

Tần ô (Cải Cúc)

24.000₫ - 50.000₫

Sản phẩm đã xem

zalo