Rau ăn Bông

Bông lơ trắng

37.000₫ - 69.000₫

Bông lơ xanh

27.000₫ - 69.000₫

Bông lơ xanh baby

8.500₫ - 79.000₫

Bông súng

15.000₫ - 55.000₫

Bông hẹ Đà Lạt 300gr

8.000₫ - 37.000₫

Bông thiên lý

13.000₫ - 125.000₫

Bí nụ

15.000₫ - 125.000₫

Bông Atiso tươi

145.000₫ - 275.000₫

Bông Atiso khô

13.500₫ - 490.000₫

Bông hẹ

8.000₫ - 37.000₫

Bông thiên lý

17.000₫ - 75.000₫

Sản phẩm đã xem

zalo