Thực hành nông nghiệp hướng hữu cơ, canh tác không hóa chất và chế biến thực phẩm sạch là con đường mà Le Nguyen’s House chọn.

Le Nguyen/s House, nơi thiên nhiên, đất trời con người – các loại rau củ quả đang vươn mình.

 

zalo