Rau gia vị

Cần tàu

8.500₫ - 39.000₫

Hành Đất

15.000₫ - 49.000₫

Hành lá

9.500₫ - 80.000₫

Hành Paro

27.000₫ - 80.000₫

Húng cây

9.500₫ - 41.000₫

Húng lũi

9.500₫ - 41.000₫

Húng quế

9.500₫ - 41.000₫

Lá dứa

15.000₫ - 23.000₫

Lá é

21.000₫ - 40.000₫

Lá Giang

15.000₫ - 37.000₫

Lá hẹ

15.000₫ - 37.000₫

Lá lốt

15.000₫ - 37.000₫

Ngò gai

7.500₫ - 31.000₫

Ngò ôm

7.500₫ - 31.000₫

Ngò rí Đà Lạt

9.500₫ - 41.000₫

Ngò Tây

9.500₫ - 45.000₫

Rau dấp cá (Diếp cá)

9.500₫ - 41.000₫

Rau răm

7.500₫ - 31.000₫

Thì là

13.000₫ - 61.000₫

Tía tô

9.500₫ - 41.000₫

Sản phẩm đã xem

zalo