Ớt

Ớt chuông xanh

17.500₫ - 75.000₫

Ớt chuông đỏ

17.500₫ - 75.000₫

Ớt chuông vàng

17.500₫ - 75.000₫

Ớt chỉ thiên đỏ

11.000₫ - 90.000₫

Ớt xiêm xanh

11.000₫ - 90.000₫

Sản phẩm đã xem

zalo