Ớt

Ớt chuông xanh

33.000₫ - 65.000₫

Ớt chuông đỏ

33.000₫ - 65.000₫

Ớt chuông vàng

33.000₫ - 65.000₫

Ớt chỉ thiên đỏ

11.000₫ - 90.000₫

Ớt xiêm xanh

11.000₫ - 90.000₫

Sản phẩm đã xem

zalo