Tất cả sản phẩm

Húng lũi

9.500₫ - 41.000₫

Húng quế

9.500₫ - 41.000₫

Lá dứa

15.000₫ - 23.000₫

Lá Giang

15.000₫ - 31.000₫

Lá Giang

15.000₫ - 31.000₫

Lá hẹ

15.000₫ - 33.000₫

Lá lốt

15.000₫ - 33.000₫

Lá trà xanh

19.000₫ - 41.000₫

Me chua

4.000₫ - 29.000₫

Ngò gai

7.500₫ - 33.000₫

Ngò ôm

7.500₫ - 33.000₫

Ngò rí Đà Lạt

9.500₫ - 41.000₫

Chanh Đà Lạt

7.000₫ - 30.000₫

Rau răm

7.500₫ - 33.000₫

Sả cây

7.000₫ - 30.000₫

Thì là

9.500₫ - 41.000₫

Tía tô

9.500₫ - 41.000₫

Tiêu đen

17.000₫ - 80.000₫

Tiêu xay

21.000₫ - 99.000₫

Tiêu xanh

13.000₫ - 60.000₫

Tỏi Đà Lạt

13.000₫ - 60.000₫

Sản phẩm đã xem

zalo